#تیم مریان و مدرسان خبره ما

مدیران ما به عنوان نمونه هدایت می شوند و هر روز ما را برای انجام کارهای بزرگ راهنمایی می کنند. یادگیری آنلاین روشی جدید برای اکتشاف ارائه می دهد

حسن کفشگر

حسن کفشگر

موسس و مدیر عامل آکادمی طراحی کانسپت

حسن کفشگر

حسن کفشگر

موسس و مدیر عامل آکادمی طراحی کانسپت

محمد امین قاسمی

محمد امین قاسمی

سرپرست تیم طراحی گالری گوهربین

محمد امین قاسمی

محمد امین قاسمی

سرپرست تیم طراحی گالری گوهربین

محیا پیری

محیا پیری

مدیر تیم طراحی دستی گالری گوهربین

محیا پیری

محیا پیری

مدیر تیم طراحی دستی گالری گوهربین

پانیز وفاراد

پانیز وفاراد

سرپرست تیم طراحی کانسپت

پانیز وفاراد

پانیز وفاراد

سرپرست تیم طراحی کانسپت