حتما پس از واریز وجه، عکس فیش واریزی را به شماره ۰۹۰۲۱۴۴۵۱۵۰ واتساپ نمایید.

جهت دریافت راه های واریزی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۲۱۲۲۲۷۳۹۳۰

۰۲۱۲۲۲۷۵۰۱۸

۰۹۰۲۱۴۴۵۱۵۰