پلاریسکوپ چیست؟

پلاریسکوپ چیست ؟

پلاریسکوپ چیست ؟ هر کاری که به صورت تخصصی انجام می شود نیاز به داشتن ابزارهای خاصی دارد. پلاریسکوپ جزو ابزارهایی است که برای گوهر شناسی در جواهرات مورد استفاده قرار می گیرد و در طراحی جواهرات هم برای تشخیص سنگ ها از آن استفاده میشود. این ابزار که بسیار مورد کاربرد برای افراد حرفه ای است از درجه دقت بالایی برخوردار است و می تواند به آن ها در جهت تشخیص بهتر کمک کند. در این مطلب شما به پاسخ پرسشی مهم تحت عنوان پلاریسکوپ چیست خواهید رسید پس با آموزشگاه طراحی طلا و جواهر کانسپت همراه باشید.

وسیله پلاریسکو

پلاریسکوپ چیست ؟ پلاریسکوپ ‌وسیله ‌ساده ‌ای‌ است‌ که ‌در ‌آن غربال ‌گرد ‌آنالیزور ‌با ‌فاصله ‌حدود ‌هشت‌ سانتی ‌متر ‌بر ‌روی ‌فیلتر ‌گرد‌ پالریزاتور‌ قرار ‌گرفته‌ است . از ابزار پلاریسکوپ گوهر شناسی برای آشنایی شیشه ها , گوهرهای تصنعی , گوهر های ایزوتوپ ( مثل اسپینل ) و گوهرهای انیزوتروپ به کار گیری میشود . دستگاه پلاریسکوپ از دو کاغذ پلاریزه کننده روشنایی در بخش زیرین و بالا ساخته شده شده‌است که منشاء نورانی دستگاه هم در پلاریزور پایینی قراردارد . مقدار صفحه ها پلاریزور حد ود ۲ تا ۳ اینچ هست . ورقه پلاریزور پایینی اثبات و کاغذ پلاریزور بالایی می تواند ۳۶۰ جايگاه چرخش کند . راستای ارتعاش نورهای عبوری از پلاریزور زیر به صورت N – S عقب و جلو  و راستای ارتعاش نورهای عبوری از پلاریزور بالایی E – V راست و چپ است .

نور پلاریزه شده چیست؟ 

اجزای دستگاه پلاریسکوپپرتوهای نورانی بعد از گسیل از منشا نورانی در جهات متفاوت منتشر می گردند و از آنجایی که‌این پرتوها دارنده ارتعاش می‌باشند , جهت ارتعاش بر جهت نشر عمود میباشد . در شرایطی که جهات ارتعاش متعدد از پرتوهای نورانی گرفته شود و پرتوهای نوروفروغ تنها دریک سمت نوسان داشته باشند , بدین نورها روشنایی پلاریزه شده گفته میشود .

پلاریسکوپ چیست و پلاریزه به چه معناست ؟ نوروروشنایی پلاریزه بوسیله فیلترهایی به اسم پلاریزور ساخت میشود . در حالتی‌که دو کاغذ پلاریزه کننده نور به صورت عمود بر نیز قرار بگیرد با دقت به‌این این‌که نوروروشنایی عبوری از ورقه پلاریزور او‌لین تنها هم راستا ارتعاش می نماید و جهت ارتعاش ورقه پلاریزور دوم عمود بر کاغذ اولیه است , نور پلاریزه شده قابل عبور از پلاریزور دوم نخواهد بود . صفحه ها که فعالیت پلاریزه کردن نوروفروغ را انجام میدهند پلارید نامیده می‌شوند . توسط کانی اسپات دیسلند و منعکس شدن نور و روشنایی از سطح ها صیقلی غیر فلزی هم میتوان روشنایی پلاریزه ساخت نمود .

 

پلاریسکوپ چیست؟

روش استفاده از دستگاه پلاریسکوپ چیست ؟

یادگرفتن استفاده از پلاریسکوپ گوهر شناسی  برای استارت با پلاریسکوپ گوهر شناسی ابتدا ضروری است راستای ارتعاشی پلاریزور پایینی و بالایی به صورت عمود بر نیز قرار بگیرند به گونه ای که هنگامی چراغ دستگاه روشن می شود و از پلاریزور بالایی به طرف ذیل نگاه می‌کنیم , عرصه روئت کرد تماما تیره باشد . بعداز تهیه شدن دستگاه پولاریسکوپ و برای تشخیص شیشه ها و گوهرهای تصنعی و مصنوعی از ارگانیک حتمی است مثال متبوع بر روی کاغذ پلاتینی قرار داده شود . بعد از گماردن مثال بوسیله گیره اختصاصی , مثال را ۴۵ سکو به راست یا این که چپ می چرخانیم .

در شرایطی‌که که مثال , شیشه و یا این که جسم تصنعی و مصنوعی باشد به دلیل نداشتن سیستم بلورین , عرصه روءیت کرد نیز در صورتی تیره خواهد ماند اما در صورتی‌که که مثال , جسم بلورین باشد بخشی از کانیهای با سیستم تبلور کوبیک نباشد در ۳۶۰ جايگاه چرخش مثال متبوع , عرصه مشاهده کرد ۴ توشه روشن و چهار با خاموش خواهد شد . بدین ترتیب میتوان گوهرهای یک محوره ( دارنده سیستم تبلور هگزاگونال , تتراگونال و رومبوئدر ) و دو محوره ( ارتورومبیک , منوکلینیک و تری کلینیک ) را از شیشه ها , گوهرهای تصنعی و مصنوعی و گوهرهای با سیستم کوبیک تشخیص بخشید .

فرایند انتخاب ضریب ناکامی سنگهای قیمتی با پلاریسکوپ چیست ؟

‌فیلتر پلاریسکوپاین‌ وسیله ‌برای ‌تشخیص‌ گروه‌های SR تک شکستی  , DR دو شکستی , ADR و‌ AGG بکار ‌گرفته‌ میگردد . برای‌ این ‌منظور‌ باید‌ مراحل‌ زیر‌ انجام‌ شود :

۱ – ابتدا ‌محور ‌فیلترها ‌را ‌به ‌حالت ‌تاریک ‌و ‌عمود ‌بر ‌یکدیگر ‌قرار ‌می‌دهیم .

۲ – گوهر ‌را ‌بین‌ پالریزاتور ‌و‌ آنالیزاتور‌ قرار ‌می‌دهیم .

۳ – گوهر‌ را‌ ۳۶۰ رتبه ‌می‌چرخانیم . گوهرسنگ ‌های‌ SR در حین‌ چرخش‌ مدام ‌تاریک‌ ( خاموش ) ‌می‌مانند . گوهرسنگ‌های‌ DR در ‌۳۶۰ جايگاه چرخش به طور معمول هر ۹۰ جايگاه ‌یکبار‌ خاموش ‌و ‌روشن‌ می شوند . ‌به ‌عبارت‌ دیگر‌ در‌ یک‌ چرخش ‌۳۶۰ رتبه ‌۴ توشه ‌خاموش ‌و ‌روشن‌ می گردند .

 

نكات‌ حیاتی در رابطه با پلاریسکوپ چیست ؟

۱ – گوهر سنگ‌هایی ‌که ‌ساختار‌ ریز‌بلورین‌ یا‌‌ Aggregation AGG  مشاهده می شوند.

۲ – برخی ‌از ‌گوهرسنگ‌های‌ SR بخاطر ‌تنش‌ و ‌فشارهای ‌درونی ‌در‌ هنگام ‌چرخش ‌بر ‌روی ‌پلاریسکوپ ‌رفتاری‌ شبیه‌ به ‌گوهرسنگ‌های‌ DR از ‌خود ‌نشان‌ میدهند ‌خاموش ‌روشن ‌می‌شوند ‌را‌ ناکامی ‌دوگانه‌ بی‌هنجار ‌یا ADR  Refraction Double Anomalous می ‌نامند . ‌این ‌گونه ‌گوهر سنگ ‌ها ‌در ‌زیر ‌پلاریسکوپ ‌بطور‌ نامنظم‌ خاموش ‌و ‌روشن‌ میشوند . دلیل‌ رفتار‌ ADR در‌ سنگهای ‌مختلف ‌متفاوت ‌است .

در‌ بعضا ‌شیشه‌ها‌ تنش‌ و ‌فشار ‌ناشی‌ از‌ سرد‌ شدن‌ آنی‌ باعث‌ رفتار‌ ADR در‌ آن ها ‌است‌ . به‌ رفتار‌ ADR شیشه‌ها ‌در‌ زیر‌پلاریسکوپ‌ band Snake گفته ‌می‌شود . در‌ بعضا ‌از ‌گارنت‌ها‌ تنش ‌در ‌بین‌ لایه ‌های ‌گوهر سنگ‌ در‌ طی‌ میلیون‌ها ‌سال ‌سبب‌ ساخت ‌رفتار‌ ADR در‌ آنان ‌است . در‌ اسپینل ‌مصنوعی ‌وجود ‌رفتار‌ ADR به‌ علت‌ میزان ‌بیش‌ از ‌حد‌ آلومینیوم‌ در‌ مقایسه ‌با‌ دسته ‌طبیعی ‌آن ‌است‌ و‌ حالت‌ خطوط‌ متقاطع ‌را‌ نشان‌ می دهد ‌که‌ به ‌آن‌ rosshatched می گویند .

 

روش ‌آزمون‌ ثبت ‌  Confirmation test   

جدول امتحان ثبت پولاریسکوپبرای ‌تمایز ‌دقیق ‌گوهرهای DR از ADR از ‌آزمون دیگری ‌استفاده ‌می ‌شود ‌که ‌به ‌آن امتحان ‌تثبیت‌ Confirmation test میگویند . برای انجام این امتحان می بایست فرآیند تحت را طی نمائید :

۱ – پلاریسکوپ ‌را‌ به‌ شرایط ‌تاریک ‌در‌ میاوریم .

۲ – گوهر ‌را‌ روی‌ غربال ‌پالریزاتور ‌قرار‌ میدهیم .

۳ – گوهر ‌را ‌در‌ روشن ‌ترین‌ موقعیت ‌قرار‌ میدهیم .

۴ – آنالیزاتور ‌را ‌۹۰ درجه‌ می‌چرخانیم .

پلاریسکوپ چیست؟

همان طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم دسته بندی جواهرات بر اساس فاکتورهای مختلف مانند رنگ و طرح انجام می گیرد. اما دسته بندی دیگری نیز وجود دارد که می توان پایه و اساس آن را ” سنگ ” دانست. جواهراتی که توسط سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ساخته می شوند از ارزش های متفاوتی برخوردار هستند. به طور مثال امروزه سنگ الماس از ارزش بسیار زیادی برخوردار است که قرار گیری و نصب آن بر روی هر فلز گرانبهایی مانند طلا و پلاتین می تواند ارزش آن را به مراتب افزایش دهد.

سنگ هایی مانند الماس ، فیروزه ، عقیق ، الکساندرایت ، مروارید و …. را می توان به عنوان شناخته شده ترین سنگ های قیمتی معرفی کرد که برخی از آن ها مانند فیروزه و عقیق در دین و مذهب ما نیز از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار هستند و در روایات متعددی به استفاده از آن ها توصیه شده است. اما برخی دیگر از سنگ ها مانند الکساندرایت که بسیار کمیاب هستند نیز از زیبایی وافری برخوردار می باشند که درخشش و جذابیت آن ها هر چشمی را به خود خیره خواهد کرد. در مطالب مختلف در این سایت به کاربرد هر کدام از سنگ های قیمتی در جواهرسازی اشاره کرده ایم. به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با هر کدام از آن ها سری به سایر مطالب وب سایت بزنید.

همان طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم دسته بندی جواهرات بر اساس فاکتورهای مختلف مانند رنگ و طرح انجام می گیرد. اما دسته بندی دیگری نیز وجود دارد که می توان پایه و اساس آن را ” سنگ ” دانست. جواهراتی که توسط سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ساخته می شوند از ارزش های متفاوتی برخوردار هستند. به طور مثال امروزه سنگ الماس از ارزش بسیار زیادی برخوردار است که قرار گیری و نصب آن بر روی هر فلز گرانبهایی مانند طلا و پلاتین می تواند ارزش آن را به مراتب افزایش دهد.

سنگ هایی مانند الماس ، فیروزه ، عقیق ، الکساندرایت ، مروارید و …. را می توان به عنوان شناخته شده ترین سنگ های قیمتی معرفی کرد که برخی از آن ها مانند فیروزه و عقیق در دین و مذهب ما نیز از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار هستند و در روایات متعددی به استفاده از آن ها توصیه شده است. اما برخی دیگر از سنگ ها مانند الکساندرایت که بسیار کمیاب هستند نیز از زیبایی وافری برخوردار می باشند که درخشش و جذابیت آن ها هر چشمی را به خود خیره خواهد کرد. در مطالب مختلف در این سایت به کاربرد هر کدام از سنگ های قیمتی در جواهرسازی اشاره کرده ایم. به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم برای آشنایی بیشتر با هر کدام از آن ها سری به سایر مطالب از آموزش طراحی طلا و جواهر بزنید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09304160209