Concept

تقویم آموزشی

هنرجویان در این قسمت میتوانند با در نظر گرفتن روز و ساعت مورد نظر خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

30
مرداد

ایده پردازی خلاق

30
مرداد
پنجشنبه ها 20-17:30
12نفر ظرفیت

3,500,000تومان

3,000,000تومان

ثبت نام
19
مرداد

طراحی دستی طلا و جواهر

19
مرداد
یکشنبه ها 20-17:30
12نفر ظرفیت

3,500,000تومان

3,000,000تومان

ثبت نام
23
خرداد

ساپورت گذاری تخصصی طلا و جواهر آنلاین

23
خرداد
به زودی
30نفر ظرفیت

1,000,000تومان

800,000تومان

ثبت نام
25
خرداد

طراحی طلا و جواهر با نرم افزار زیبراش آنلاین

25
خرداد
یکشنبه ها 20-17
30نفر ظرفیت

4,000,000تومان

3,800,000تومان

26
خرداد

طراحی طلا و جواهر با نرم افزار زیبراش

26
خرداد
دوشنبه ها 13-10
12نفر ظرفیت

4,000,000تومان

3,800,000تومان

ثبت نام
8
مرداد

طراحی طلا و جواهر با ماتریکس مقدماتی آنلاین

8
مرداد
چهارشنبه ها 20:30-18
30نفر ظرفیت

2,700,000تومان

2,500,000تومان

ثبت نام
9
مرداد

طراحی طلا و جواهر با ماتریکس مقدماتی

9
مرداد
پنجشنبه 18-15
12نفر ظرفیت

3,200,000تومان

3,000,000تومان

ثبت نام
30
خرداد

طراحی طلا و جواهر با ماتریکس پیشرفته

30
خرداد
جمعه ها 13-10
12نفر ظرفیت

3,200,000تومان

3,000,000تومان

ثبت نام
26
خرداد

طراحی آناتومی با نرم افزار زیبراش آنلاین

26
خرداد
دوشنبه ها 20-17
30نفر ظرفیت

4,400,000تومان

4,000,000تومان

21
خرداد

ساپورت گذاری تخصصی طلا و جواهر

21
خرداد
به زودی
12نفر ظرفیت

1,000,000تومان

800,000تومان

ثبت نام
25
مرداد

طراحی طلا و جواهر با ماتریکس پیشرفته آنلاین

25
مرداد
شنبه ها 20:30-18
30نفر ظرفیت

2,700,000تومان

2,500,000تومان

ثبت نام
26
خرداد

طراحی آناتومی با نرم افزار زیبراش

26
خرداد
دوشنبه ها 17-14
12نفر ظرفیت

4,400,000تومان

4,000,000تومان

ثبت نام